Bảng giá cước vận chuyển hành lý tàu QT91/QT92

đăng 18:50, 11 thg 6, 2014 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 18:55, 11 thg 6, 2014 ]

Bảng giá cước vận chuyển hành lý

tàu QT91/QT92

                                                                                                                                     Đơn vị tính: 1000 đồng

TÊN GA

XE ĐẠP

XE ĐẠP

ĐIỆN

CÁC LOẠI HÀNG HÓA

20 KG

30 KG

50 KG

 GIA LÂM

10

10

10

10

10

 YÊN VIÊN

10

10

10

10

10

 CỔ LOA

10

10

10

10

10

 ĐÔNG ANH

10

10

10

10

10

 ĐA PHÚC

10

13

10

10

10

 TRUNG GIÃ

10

17

10

10

10

 PHỔ YÊN

10

22

10

10

10

 LƯƠNG SƠN

12

26

10

10

10

 LƯU XÁ

13

29

10

10

10

 THÁI NGUYÊN 

14

31

10

10

10

 QUÁN TRIỀU

15

32

10

10

10

Ghi chú: Giá này chưa bao gồm thuế VAT (10%)
Xem thêm: Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa tàu Thống Nhất