Bảng giá cước vận chuyển xe máy tàu Hà Nội - Lào Cai

đăng 03:39, 24 thg 11, 2013 bởi Duy Do Van
Bảng giá cước vận chuyển xe máy tàu Hà Nội - Lào Cai

Tên ga đến
Cước vận chuyển
Đơn vị tính : Nghìn đồng
Từ 50cm3 đến <125cm3
Từ 125cm3trở lên
Việt Trì
42
57
Phú Thọ
57
77
Yên Bái
90
121
Phố Lu
151
203
Lào Cai
170
228

Comments