Bảng giá cước vận chuyển xe máy từ Hải Phòng đi Hà Nội và ngược lại

đăng 03:35, 24 thg 11, 2013 bởi Duy Do Van   [ đã cập nhật 03:36, 24 thg 11, 2013 ]
Bảng giá cước vận chuyển xe máy từ Hải Phòng đi Hà Nội và Hải Dương như sau:
(Chiều ngược lại Hà Nội đi Hải Phòng giá tương tự)
Dung tích xi lanh
Đến Ga Hà Nội
Giá cước
Dịch vụ xếp dỡ
Tổng cộng
Xe có dung tích < 50 cm3
        55.000  
           25.000  
          80.000  
Xe có dung tích từ 50 cm3 đến < 125cm3
        59.000  
           25.000  
          84.000  
Xe có dung tích 125 cm3
        79.000  
           25.000  
        104.000  
Xe có dung tích > 125 cm3
        79.000  
           30.000  
        109.000  
Dung tích xi lanh
Đến Ga Gia Lâm
Giá cước
Dịch vụ xếp dỡ
Tổng cộng
Xe có dung tích < 50 cm3
        51.000  
           25.000  
          76.000  
Xe có dung tích từ 50 cm3 đến < 125cm3
        55.000  
           25.000  
          80.000  
Xe có dung tích 125 cm3
        74.000  
           25.000  
          99.000  
Xe có dung tích > 125 cm3
        74.000  
           30.000  
        104.000  
Dung tích xi lanh
Đến Ga Hải Dương
Giá cước
Dịch vụ xếp dỡ
Tổng cộng
Xe có dung tích < 50 cm3
        30.000  
           25.000  
          55.000  
Xe có dung tích từ 50 cm3 đến < 125cm3
        30.000  
           25.000  
          55.000  
Xe có dung tích 125 cm3
        35.000  
           25.000  
          60.000  
Xe có dung tích > 125 cm3
        35.000  
           30.000  
          65.000