Giá cước hành lý tàu NA1/NA2

đăng 19:18, 11 thg 6, 2014 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 19:19, 11 thg 6, 2014 ]

GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ TÀU NA1/NA2 - TUYẾN HÀ NỘI - VINH

                                                                                                                             ĐƠN VỊ: 1000 ĐỒNG

GA ĐẾN

CỰ LY

 XE ĐẠP

 XE ĐẠP ĐIỆN

X.MÁY ĐIỆN 
VÀ XMÁY  < 50cm3

XE MÁY

 

CÁC LOẠI HÀNG HÓA

 

 

 

 

 

Từ 50cm3
đến<125cm3

>= 125cm3

20 Kg

30 Kg

50 Kg

N.ĐỊNH

87

17

37

51

54

72

10

10

11

T.HÓA

175

35

75

102

108

144

10

13

21

C.GIÁT

261

52

112

 

 

 

13

19

32

C.SY

279

55

120

 

 

 

14

20

34

VINH

319

63

137

186

197

262

15

23

39