Giá cước hành lý tàu SP3/SP4

đăng 19:26, 11 thg 6, 2014 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 19:28, 11 thg 6, 2014 ]

BẢNG GIÁ CƯỚC HÀNH LÝ TÀU SP3/SP4

                                                                                                                                            Đơn vị: 1000 Đồng

TÊN GA

CỰ LY

 XE ĐẠP

 XE ĐẠP

XE MÁY

XE MÁY

 

HÀNG HÓA CÁC LOẠI

 

 

 

ĐIỆN

Dưới 50cm3

Từ 50cm3đến dưới 125 cm3

>= 125cm3

(Chỉ áp dụng với các tàu số lẻ)

 

 

 

 

 

 

 

20kg

30kg

50kg

YÊN BÁI

156

31

67

106

114

153

10

11

19

LÀO CAI

294

58

126

199

215

289

14

21

36