Giá cước hành lý tàu YB1/YB2

đăng 19:11, 11 thg 6, 2014 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 19:12, 11 thg 6, 2014 ]

BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ TÀU YB1/YB2

TUYẾN HÀ NỘI - YÊN BÁI

                                                                                                 ĐƠN VỊ: 1000 ĐỒNG

TÊN GA

 XE ĐẠP

 XE ĐẠP ĐIỆN

XE MÁY

HÀNG HÓA CÁC LOẠI

 

 

 

X.MÁY ĐIỆN
X.M< 50cm3

Từ 50cm3
đến dưới
125cm3

> 125cm3

(Chỉ áp dụng với tàu YB1)

 

 

 

 

 

 

20kg

30kg

50kg

GIA LÂM

10

10

 

 

 

10

10

10

YÊN VIÊN

10

10

 

 

 

10

10

10

ĐÔNG ANH

10

10

 

 

 

10

10

10

THẠCH LỖI

10

14

 

 

 

10

10

10

PHÚC YÊN

10

17

 

 

 

10

10

10

VĨNH YÊN

11

23

 

 

 

10

10

10

VIỆT TRÌ

14

31

49

53

72

10

10

10

TIÊN KIÊN

18

39

 

 

 

10

10

11

PHÚ THỌ

20

42

 

 

 

10

10

12

CHÍ CHỦ

21

46

 

 

 

10

10

13

VŨ ẺN

23

51

 

 

 

10

10

14

ẤM THƯỢNG

26

56

 

 

 

10

10

16

ĐOAN THƯỢNG

28

60

 

 

 

10

10

17

VĂN PHÚ

29

63

 

 

 

10

11

18

YÊN BÁI

31

67

106

114

153

10

11

19