Quy định quản lý giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ĐS

đăng 08:08, 28 thg 9, 2013 bởi Duy Do Van   [ cập nhật 20:58, 19 thg 8, 2015 bởi Sapa Tourist ]

Ngày 13-3-2012, Tổng giám đốc ĐSVN ký Quyết định 215/QĐ-ĐS về việc ban hành Quy định quản lý giá cước vận chuyển hàng hóa (HH) bằng ĐS (QĐ 215/QĐ - ĐS). Đối tượng áp dụng là  ĐSVN và các đơn vị trực thuộc, gồm: công ty Vận tải HKĐS Hà Nội, Sài Gòn; Trung tâm Điều hành GTVTĐS, Liên hiệp Sức kéo ĐS, công ty con do ĐSVN làm chủ sở hữu; công ty con do ĐSVN giữ cổ phần, góp vốn chi phối (khi đủ điều kiện kinh doanh vận tải ĐS có quy định riêng).

Phạm vi áp dụng QĐ 215/QĐ - ĐS: HH vận chuyển nội địa, hàng vận chuyển Liên vận quốc tế trong phạm vi ĐS quốc gia quản lý và đường nhánh chuyên dùng có nối vào hệ thống ĐS quốc gia. Trường hợp HH vận chuyển Liên vận quốc tế thực hiện theo các quy định của tổ chức ĐS quốc tế mà ĐSVN là thành viên.

          QĐ 215/QĐ - ĐS quy định: ĐSVN quản lý, ban hành quy định giá cước vận chuyển hàng hóa, các loại giá và phí vận chuyển HH sau: Giá cước vận chuyển HH Liên vận ĐS quốc tế theo các tổ chức quốc tế mà ĐSVN là thành viên tham gia. Giá cước vận chuyển HH được kéo theo các đoàn tàu khách Thống Nhất, tàu khách Liên vận quốc tế. Quy định, quản lý khoảng cách tính cước giữa các ga trên ĐSVN. Quy định, quản lý khai thác đường nhánh của ĐSVN và của chủ hàng. Quy định, quản lý các ga quy định có xếp, dỡ HH trên ĐSVN. Quy định, quản lý các ga nhận vận chuyển container trên ĐSVN. Phí bảo quản HH tại kho, bãi; tiền lưu HH kho bãi của ĐS.

          Giao Tổng giám đốc công ty Vận tải HKĐS Hà Nội, Sài Gòn quy định và quản lý: Giá cước vận chuyển HH được kéo theo các đoàn tàu khách địa phương chạy trong phạm vi một (1) công ty do chính công ty đó quy định. Giá cước vận chuyển HH được kéo theo các đoàn tàu khách địa phương chạy giữa các công ty (có ga đến là công ty khác) do công ty quản lý ram xe trực tiếp quy định. Quy định giá xếp, dỡ thủ công; xếp, dỡ cơ giới tại các ga do công ty tổ chức kinh doanh.

          Công ty TNHH MTV Vận tải HHĐS là doanh nhiệp do ĐSVN làm chủ sở hữu được phân cấp: Quy định phương thức tính giá cước vận chuyển HH bằng ĐS. Quản lý, quy định giá cước vận chuyển HH, mức giá dồn xe, các loại phụ phí và các khoản phí, tiền phạt (phạt khai sai tên hàng, khai sai trọng lượng, xếp hàng quá tải) liên quan đến vận chuyển HH (kể cả các toa xe hành lý chuyên dùng 77…,71…). Trên cơ sở đơn giá sức kéo, quy định giá thuê đầu máy (ĐM) phục vụ đột xuất công tác dồn dịch toa xe, giá ĐM phục vụ xếp dỡ. Thực hiện miễn, giảm giá cước vận chuyển hàng cứu trợ cũng như hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị nội ngành và các trường hợp khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ĐSVN. Trường hợp HH vận chuyển cần có biện pháp vận chuyển riêng, vận chuyển đặc biệt, Công ty TNHH MTV Vận tải HHĐS lập phương án vận chuyển trình ĐSVN và tổ chức thực hiện khi được ĐSVN phê duyệt.

          Quyết định 215/QĐ-ĐS có hiệu lực thi hành từ 1-4-2012.