Bảng giá vé tàu Thống Nhất tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

                                                Đơn vị: 1000 đồng/ vé

Tên ga

 

Ghế cứng ĐH

 

Ghế mềm

ĐH

K6T1 ĐH

K6T2 ĐH

K6T3 ĐH

K4T1 ĐH

K4T2 ĐH

Yên Bái

15

205

275

265

245

310

310

P.Lu

265

275

390

375

340

450

450

L.Cai

280

295

570

525

505

695

695