MÁC TÀUKMSE1SE3SE5SE7TN1SE21
Hành Trình33h 04'29h 30'33h 37'32h 56'37h 50'22h 28'
Nha Trang131520:1921:3811:137:3417:3819:42
20:2621:4311:187:4117:5019:49
Tháp Chàm140821:57 12:589:1219:5121:18
22:00 13:019:1519:5421:21
Sông Mao1484    21:12 
    21:15 
Bình Thuận 15510:14 15:1411:3622:570:36
0:17 15:1711:3923:160:39
Long Khánh1649   13:291:233:21
   13:321:263:24
Biên Hòa 16973:02 17:5414:282:224:24
3:05 17:5714:312:254:27
Sài Gòn17263:454:3018:3715:113:055:08
      

 I. Bảng giờ tàu khách địa phương chiều Nha Trang - Sài Gòn:
        
MÁC TÀUKMSQN1SNT1SPT1PT3SN3N11
Hành Trình13h 04'9h 17'4h 04'6h 40'10h 32'2h 43'
Nha Trang22922:20    16:23
22:2719:00  20:50 
Tháp Chàm32223:5920:52  22:27 
0:0220:55  22:30 
Phan Thiết455      
  13:1022:50  
Bình Thuận 4652:38 13:2723:07  
2:41 13:3023:38  
Gia Huynh 528   0:49  
   1:00  
Biên Hòa 6115:17 16:304:465:39 
5:20 16:334:495:42 
Sài Gòn6405:594:1717:145:307:22