Bảng giờ tàu chiều từ Hà Nội đi Lào Cai

đăng 09:04, 22 thg 2, 2014 bởi Duy Do Van   [ cập nhật 00:22, 11 thg 3, 2014 bởi Hanoi Railways ]
Bảng giờ tàu chạy tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai
                                                                 ( Theo công điện số 1488/ CĐ-KHN ngày 18/12/2013 )

Lý trình

Tên ga

SP1

SP3

SP5

SP7

LC1

LC3

YB1

0+00

Hà Nội

21:10

21:50

19:40

20:25

22:00

6:10

12:55

155+350

Yên Bái

1:05

2:00

23:35

0:20

2:45

10:40

18:00

237+000

Bảo Hà

3:30

4:30

2:10

2:55

5:30

13:45

 

261+650

Phố Lu

4:20

5:15

3:00

3:40

6:20

14:35

 

293+586

Lào Cai

5:30

6:25

4:10

4:50

7:35

15:55

 

Tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai: Tàu YB1/YB2 (Hà Nội – Yên Bái – Hà Nội) hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Long Biên, riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày Lễ, ngày Tết được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội.

Hành khách đi tàu Hà Nội Lào Cai Hà Nội muốn biết về thông tin giờ tàu chạy cũng như giá vé tàu Hà Nội Lào Cai Hà Nội.

Liên hệ: Công ty đường sắt Việt Nam

Add: No 118 Le Duan Str., Hoan Kiem Dist, Ha Noi

Tel : 04.3877.0298 Fax: 04.3877.0298

Hotline : 0978.198.489/ Điều Hành

E-mail: hanoirailways@gmail.com

Website: www.duongsatvietnam.com