Địa chỉ: Ấp Thọ Chánh - Xã Xuân Thọ - Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai.

Điện thoại: 061-731-291

Lý trình: 1640

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Bảo Chánh là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến vé tàu Thống Nhất

Ga Bảo Chánh

Ga Bảo Chánh có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 10 xe/ngày.