Địa chỉ:  Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam - Tỉnh Bình Thuận 

Điện Thoại: (062)3.868.814

Lý Trình: km1551+150 

Ga Bình Thuận hay còn gọi là Ga Mương Mán là một nhà ga chính trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Ga nằm tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ga Bình Thuận là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn, là ga tác nghiệp kỹ thuật. Nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức đón tiễn, tác nghiệp kỹ thuật các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến. Tổ chức đón tiễn hành khách ra vào ga, lên xuống tàu các đoàn tàu Thống nhất và địa phương.

Ga Bình Thuận

Ga Bình Thuận có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 10 xe/ngày.