Địa chỉ : Số 1 - Đường Kha Vạn Cân - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-37.268.095

Lý trình: 1718

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Bình Triệu là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu của ga là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Việt Nam, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến vé tàu Thống Nhất


Ga Bình Triệu có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 15 xe/ngày.