Đại chỉ: xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061)3761132.

Lý trình : 1661+07

Ga Dầu Giây là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Việt Nam, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến, đặc biệt giữ vững an toàn cho các đoàn tàu qua dốc Dầu Giây.

Ga Dầu Giây

Ga Dầu Giây có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 10 xe/ngày.