Địa chỉ : Nguyễn An Ninh, Thị trấn Dĩ An. Tỉnh Bình Dương. 
Điện thọai: (84-650) 3752491
Ga Dĩ An là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến vé tàu Thống Nhất của đường sắt Việt Nam
Ga Dĩ An

Ga Dĩ An góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến; Tổ chức các tác nghiệp dồn tàu phục vụ cho Công ty xe lửa Dĩ An (cấp xe vào sửa chữa và đưa xe ra vận dụng).
Năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 5 xe/ngày.