Địa chỉ : Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh. Tỉnh Bình Thuận.

Điện thọai : (84-62) 358606

Lý trình: 1614

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Gia Huynh là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến. Tổ chức đón tiễn hành khách ra vào ga, lên xuống tàu các đoàn tàu địa phương.

Ga Gia Huynh 

Ga Gia Huynh có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 10 xe/ngày.