Địa chỉ: Xã Xuân Trường ,Huyện Xuân Lộc,Tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại: (061)3752551

Lý trình: 1631

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Gia Ray là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến vé tàu Thống Nhất

Ga Gia Ray

Ga Gia Ray là có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 20 xe/ngày.