Địa Chỉ :Số 01 Lê Lai - Phường 3 - Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-39.852.813

Lý trình: 1722

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Gò Vấp là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến.

Ga Gò Vấp

Ga Gò Vấp  có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 20 xe/ngày.