Địa chỉ : Thôn Tuy Tịnh 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong. Tỉnh Bình Thuận. 

Điện thọai (84-62) 3851443

Ga Sông Dinh là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến vé tàu Thống Nhất

Ga Sông Dinh

Ga Sông Dinh có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 10 xe/ngày.