Địa chỉ: thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623587067

Lý trình: 1603+100

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Suối Kiết là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến.

Ga Suối Kiết

Năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 15 xe/ngày.