Địa chỉ: Xã Hàm Cường - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận.

Điện thoại: 0978198489

Lý trình: km1567+720

Quy mô: 3 đường

Nằm bên trái theo hướng tàu ra.

Tổ chức tránh vượt tàu

Ga Suối Vận là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Việt Nam, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến.

Ga Suối Vận
Ga Suối Vận có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 10 xe/ngày