Địa chỉ :Ấp Quảng Phát - Xã Quảng Tiến - Huyện Thống Nhất - Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061-921.711

Lý trình: 1678

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Trảng Bom là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Việt Nam, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến vé tàu Thống Nhất

Ga Trảng Bom

Ga Trảng Bom có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 10 xe/ngày.