Địa chỉ : Ấp Trảng Táo ,Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Điện thọai : 0978198489

Lý trình: 1620

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Trản Táo là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến.

Ga Trản Táo

Ga Trản Táo có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 15 xe/ngày.