Tàu Hà Nội đi Lào Cai


Tàu chậm LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 02:12, 11 thg 3, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 02:13, 11 thg 3, 2014 ]

Tàu chậm LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai. Tàu chậm LC3 là mác tàu chậm dừng đỗ hầu hết ở các ga trên tuyến Hà Nội Lào Cai.
Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Tiên Kiên, Phú Thọ, Vú ẻn, Ấm Thượng, Yên Bái,Cổ Phúc, Ngòi Hóp, Mậu A, Mậu Đông, Trái Hút, Lâm Giang, Lang Khay, Lang Thíp, Bảo Hà, Thái Văn, Cầu Nhò, Phú Lu,Lang, Thái Lim, Làng Giàng, Lào Cai.
Bảng giờ tàu LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai
TÊN GA \ MÁC TÀU LC3
HÀ NỘI 6.10
LONG BIÊN  
GIA LÂM 6.25
YÊN VIÊN 6.39
ĐÔNG ANH 7.05
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN 7.30
VĨNH YÊN 7.52
VIỆT TRÌ 8.19
TIÊN KIÊN 8.52
PHÚ THỌ 9.09
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn 9.39
ẤM THƯỢNG 10.02
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 10.41
CỔ PHÚC 11.13
NGÒI HÓP 11.37
MẬU A 11.58
MẬU ĐÔNG  
TRÁI HÚT 12.29
LÂM GIANG 12.48
LANG KHAY  
LANG THÍP 13.25
BẢO HÀ 13.45
THÁI VĂN  
CẦU NHÒ  
PHỐ LU 14.33
LẠNG  
THÁI NIÊNG 15.18
LÀNG GIÀNG  
LÀO CAI 15.56

Bảng giá vé tàu LC3 tuyến Hà Nội Lào Cai

Giá cước trên đã bao gồm:         

      - Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước

      - Bảo hiểm hành khách. (Insurance)

      - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, từ 5 đến 10 tuổi (cao dưới 1m30) mua ½ vé nằm ghép cùng bố mẹ, trên 10 tuổi mua cả vé.

Giá cước vận chuyển trên sẽ được thay đổi theo từng thời điểm khi có sự biến động giá cả trên thị trường và/hoặc sự điều chỉnh giá vé vận chuyển hành khách của ngành đường sắt.

Đại lý bán vé tàu du lịch Sapa tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Tàu chậm LC1 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 01:51, 11 thg 3, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 01:52, 11 thg 3, 2014 ]

Bảng giờ tàu chậm LC1 tuyến Hà Nội Lào Cai
Tàu chậm LC1 tuyến Hà Nội Lào Cai. Tàu chậm LC1 là mác tàu chậm dừng đỗ hầu hết ở các ga trên tuyến Hà Nội Lào Cai
Xem thêm: Bảng giờ tàu chiều từ Hà Nội đi Lào Cai
Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Tiên Kiên, Phú Thọ, Yên Bái, Mậu A, Trái Hút, Lang Khay,Bảo Hà, Phú Lu, Lào Cai
Bảng giờ tàu LC1 tuyến Hà Nội Lào Cai
TÊN GA \ MÁC TÀU LC1
HÀ NỘI 22.00
LONG BIÊN  
GIA LÂM 22.15
YÊN VIÊN 22.29
ĐÔNG ANH 22.55
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN 23.20
VĨNH YÊN 23.42
VIỆT TRÌ 0.09
TIÊN KIÊN 0.42
PHÚ THỌ 0.59
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn  
ẤM THƯỢNG  
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 2.38
CỔ PHÚC  
NGÒI HÓP  
MẬU A 3.42
MẬU ĐÔNG  
TRÁI HÚT 4.13
LÂM GIANG  
LANG KHAY 4.46
LANG THÍP  
BẢO HÀ 5.21
THÁI VĂN  
CẦU NHÒ  
PHỐ LU 6.08
LẠNG  
THÁI NIÊNG  
LÀNG GIÀNG  
LÀO CAI 7.25

Bảng giá vé tàu LC1 tuyến Hà Nội Lào Cai

Giá cước trên đã bao gồm:         

      - Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước

      - Bảo hiểm hành khách. (Insurance)

      - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, từ 5 đến 10 tuổi (cao dưới 1m30) mua ½ vé nằm ghép cùng bố mẹ, trên 10 tuổi mua cả vé.

Giá cước vận chuyển trên sẽ được thay đổi theo từng thời điểm khi có sự biến động giá cả trên thị trường và/hoặc sự điều chỉnh giá vé vận chuyển hành khách của ngành đường sắt.

Đại lý bán vé tàu du lịch Sapa tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Tàu nhanh SP7 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 01:44, 11 thg 3, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 01:45, 11 thg 3, 2014 ]

Bảng giờ tàu nhanh SP7 chiều từ Hà Nội đi Lào Cai
Tàu SP7 là tàu chạy nhanh tuyến Hà Nội Lào Cai , chạy hàng ngày ít dừng đỗ trên tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai. Tàu SP7 bao gồm các toa tàu như: Vé tàu Livitrans Express, Vé tàu King Express, Vé tàu TSC Express
Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Gia Lâm, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai
Bảng giờ tàu nhanh SP7 chiều Hà Nội Lào Cai
TÊN GA \ MÁC TÀU SP7
HÀ NỘI 20.25
LONG BIÊN  
GIA LÂM 20.40
YÊN VIÊN  
ĐÔNG ANH  
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN  
VĨNH YÊN  
VIỆT TRÌ 22.12
TIÊN KIÊN  
PHÚ THỌ  
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn  
ẤM THƯỢNG  
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 0.19
CỔ PHÚC  
NGÒI HÓP  
MẬU A  
MẬU ĐÔNG  
TRÁI HÚT  
LÂM GIANG  
LANG KHAY  
LANG THÍP  
BẢO HÀ 2.54
THÁI VĂN  
CẦU NHÒ  
PHỐ LU 3.40
LẠNG  
THÁI NIÊNG  
LÀNG GIÀNG  
LÀO CAI 4.50

                                                            Bảng giá vé tàu nhanh SP7 Tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Ghi chú các ký hiệu:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

Giá cước trên đã bao gồm:         

      - Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước

      - Bảo hiểm hành khách. (Insurance)

      - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, từ 5 đến 10 tuổi (cao dưới 1m30) mua ½ vé nằm ghép cùng bố mẹ, trên 10 tuổi mua cả vé.

Giá cước vận chuyển trên sẽ được thay đổi theo từng thời điểm khi có sự biến động giá cả trên thị trường và/hoặc sự điều chỉnh giá vé vận chuyển hành khách của ngành đường sắt.

Đại lý bán vé tàu du lịch Sapa tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Tàu nhanh SP5 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 01:29, 11 thg 3, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 01:34, 11 thg 3, 2014 ]

Bảng giờ tàu nhanh SP5 chiều từ Hà Nội đi Lào Cai

TÊN GA \ MÁC TÀU SP5
HÀ NỘI 19.40
LONG BIÊN  
GIA LÂM 19.55
YÊN VIÊN  
ĐÔNG ANH  
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN  
VĨNH YÊN 21.03
VIỆT TRÌ  
TIÊN KIÊN  
PHÚ THỌ  
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn  
ẤM THƯỢNG  
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 23.33
CỔ PHÚC  
NGÒI HÓP  
MẬU A 0.44
MẬU ĐÔNG  
TRÁI HÚT  
LÂM GIANG  
LANG KHAY  
LANG THÍP  
BẢO HÀ 2.11
THÁI VĂN  
CẦU NHÒ  
PHỐ LU 2.57
LẠNG  
THÁI NIÊNG  
LÀNG GIÀNG  
LÀO CAI 4.07
                                                Bảng giá vé tàu nhanh SP5 Tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Giá cước trên đã bao gồm:         

      - Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước

      - Bảo hiểm hành khách. (Insurance)

      - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, từ 5 đến 10 tuổi (cao dưới 1m30) mua ½ vé nằm ghép cùng bố mẹ, trên 10 tuổi mua cả vé.

Giá cước vận chuyển trên sẽ được thay đổi theo từng thời điểm khi có sự biến động giá cả trên thị trường và/hoặc sự điều chỉnh giá vé vận chuyển hành khách của ngành đường sắt.

Đại lý bán vé tàu du lịch Sapa tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Tàu nhanh SP3 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 00:55, 11 thg 3, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 01:00, 11 thg 3, 2014 ]

Bảng giờ tàu nhanh SP3 chiều từ Hà Nội đi Lào Cai
Tàu nhanh SP3 là tàu tốc hành chạy tuyến Hà Nội Lào Cai . Tàu SP3 khởi hành "Cung giờ vàng " từ Hà Nội lúc 21h50. Tàu SP3 với các vé tàu Sapa sang trọng như : Tàu Victoria Express, Tàu Sapaly Exppress, Tàu Orient Express, Tàu Hara Express
Các ga dừng đỗ đón tiễn khách : Hà Nội, Yên Bái, Bảo Hà Phố Lu, Lào Cai
Bảng giờ tàu nhanh SP1 Hà Nội -> Lào Cai : Xuất phát 21h50
TÊN GA \ MÁC TÀU SP3
HÀ NỘI 21.50
LONG BIÊN  
GIA LÂM  
YÊN VIÊN  
ĐÔNG ANH  
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN  
VĨNH YÊN  
VIỆT TRÌ  
TIÊN KIÊN  
PHÚ THỌ  
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn  
ẤM THƯỢNG  
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 2.00
CỔ PHÚC  
NGÒI HÓP  
MẬU A  
MẬU ĐÔNG  
TRÁI HÚT  
LÂM GIANG  
LANG KHAY  
LANG THÍP  
BẢO HÀ 4.26
THÁI VĂN  
CẦU NHÒ  
PHỐ LU 5.12
LẠNG  
THÁI NIÊNG  
LÀNG GIÀNG  
LÀO CAI 6.25
                                                                   Bảng giá vé tàu nhanh SP3 Tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Giá cước trên đã bao gồm:         

      - Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước

      - Bảo hiểm hành khách. (Insurance)

      - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, từ 5 đến 10 tuổi (cao dưới 1m30) mua ½ vé nằm ghép cùng bố mẹ, trên 10 tuổi mua cả vé.

Giá cước vận chuyển trên sẽ được thay đổi theo từng thời điểm khi có sự biến động giá cả trên thị trường và/hoặc sự điều chỉnh giá vé vận chuyển hành khách của ngành đường sắt.

Đại lý bán vé tàu du lịch Sapa tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Tàu nhanh SP1 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 00:41, 11 thg 3, 2014 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 00:48, 11 thg 3, 2014 ]

Bảng giờ tàu nhanh SP1 chiều từ Hà Nội đi Lào Cai
Tàu nhanh SP1 là tàu tốc hành nhanh nhất chạy tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai. Khởi hành hàng ngày lúc 21h10 tại Ga Hà Nội.Tàu SP1 với các đoàn tàu kiểu mẫu của đường sắt Việt Nam như: Tàu Green Express, Tàu Pumpkin Express, Tàu Friendly Expresss, Tàu Orient ,Tàu TSC Express ,Tàu Tulico Express ,Tàu Ratraco Express, Tàu Fansipan Express
Các ga dừng đón tiễn khách: Hà Nội, Yên Bái, Phố Lu, Lào Cai
Bảng giờ tàu nhanh SP1 Hà Nội -> Lào Cai : Xuất phát 21h10
TÊN GA \ MÁC TÀU SP1
HÀ NỘI 21.10
LONG BIÊN  
GIA LÂM  
YÊN VIÊN  
ĐÔNG ANH  
THẠCH LỖI  
PHÚC YÊN  
VĨNH YÊN  
VIỆT TRÌ  
TIÊN KIÊN  
PHÚ THỌ  
CHÍ CHỦ  
VÚ Ẻn  
ẤM THƯỢNG  
ĐOAN THƯỢNG  
VĂN PHÚ  
YÊN BÁI 1.05
CỔ PHÚC  
NGÒI HÓP  
MẬU A  
MẬU ĐÔNG  
TRÁI HÚT  
LÂM GIANG  
LANG KHAY  
LANG THÍP  
BẢO HÀ  
THÁI VĂN  
CẦU NHÒ  
PHỐ LU 4.17
LẠNG  
THÁI NIÊNG  
LÀNG GIÀNG  
LÀO CAI 5.30
Bảng giá vé tàu nhanh SP1 Tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

Giá cước trên đã bao gồm:         

      - Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước

      - Bảo hiểm hành khách. (Insurance)

      - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, từ 5 đến 10 tuổi (cao dưới 1m30) mua ½ vé nằm ghép cùng bố mẹ, trên 10 tuổi mua cả vé.

Giá cước vận chuyển trên sẽ được thay đổi theo từng thời điểm khi có sự biến động giá cả trên thị trường và/hoặc sự điều chỉnh giá vé vận chuyển hành khách của ngành đường sắt.

Đại lý bán vé tàu du lịch Sapa tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

1-6 of 6