Vé tàu Hà Nội đi Hải Phòng

đăng 03:59, 26 thg 10, 2013 bởi Duy Do Van   [ đã cập nhật 09:03, 12 thg 11, 2013 ]

Vé tàu Hà Nội đi Hải Phòng 
gồm các mác tàu LP3/LP2, LP5/LP6, LP7/LP8 chạy tuyến Hà Nội Hải Phòng khởi hành hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Long Biên, tàu HP1 hàng ngày xuất phát tại ga Hà Nội, tàu HP2 hàng ngày về ga Hà Nội. Riêng tàu LP5/LP6 các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày Lễ, ngày Tết được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội.

Bảng giờ tàu khách nhanh tuyến vé tàu Hải Phòng Hà Nội
Số hiệu tàu
HP2
LP2
LP6
LP8
Tên ga
Đến
Đi
Đến
Đi
Đến
Đi
Đến
Đi
Hải Phòng
-
18.40
-
6:10
-
8.55
-
15.10
Phú Thái
-
-
6.406.43
9.25
9.28
15:40
15.43
Hải Dương
19.33
19.38
7.10
7.13
9.54
9.57
16:09
16:12
Cẩm Giàng
-
-
7.35
7.38
10.18
10.22
16.33
16.37
Gia Lâm
20.4320.518.188.30
11.02
11.07
17.17
17.30
Long Biên
-
-
8.40
11.15
11.18
17.40
-
Hà Nội
21.05
-
11.25
-
-
-

Ghi chú: – Các đoàn tàu không dừng tại các ga được đánh dấu “-”
- Tàu HP2 nhận chở hành lí , xe đạp đi ga Hải Dương, Hà Nội nhận chở xe máy đi Ga Hà Nội .
- Tàu LP2 nhận chở hành lý , xe đạp đi ga Hải Dương , Gia Lâm , Long Biên , nhận chở xe máy đi Gia Lâm..
- Tàu LP6 nhận chở hành lý, xe đạp đi ga Hải Dương, Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội nhận chở xe máy đi Gia Lâm, Hà Nội. Vào các thường trong tuần tàu về ga Long biên là ga cuối cùng , vào các ngày thứ 7, CN hàng tuần, ngày Lễ, ngày Tết tàu về ga Hà Nội là ga cuối cùng. ( Vào những ngày tàu về ga Hà Nội là ga cuối cùng thì không trả xe đạp taị ga Long Biên ).
- Tàu LP8 nhận chở hành lý, xe đạp đi ga Hải Dương, Gia Lâm, Long Biên, nhận chở xe máy đi Gia Lâm.

Chiều Hà Nội – Hải Phòng

Số hiệu tàu
HP1
LP3
LP5
LP7
Tên ga
Đến
Đi
Đến
Đi
Đến
Đi
Đến
Đi
Hà Nội
-
6:00
-
-
-
15.25
-
-
Long Biên
-
-
-
9.30
15.32
15.35
-
18.10
Gia Lâm
6.136.15
9.38
9.50
15.43
15.48
18.18
18.25
Cẩm Giàng
-
-
10.43
10.46
16.30
16.35
19.06
19.09
Hải Dương
7:13
7:17
11.07
11.10
16.56
16.59
19.30
19.35
Phú Thái
7.43
7.45
11.36
11.39
17.25
17.28
20.01
20.04
Hải Phòng
8.15
-
12.10
-
18.00
-
20.35
-

Ghi chú- Các đoàn tàu không dừng tại các ga được đánh dấu “-”
- Tàu HP1 nhận trả hành lí, xe đạp,tại ga Hà Nội, Hải Dương , Hải Phòng ,nhận vânchuyển xe máy từ Ga Hà Nội về Ga Hải Phòng
- Tàu LP3 nhận .trả hành lí, xe đạp tại các ga Hà Nội, Long Biên, Gia lâm, Hải Dương , Hải Phòng, nhận vân chuyển xe máy từ Gia lâm về Hải Phòng .
- Tàu LP5 nhận vận chuyển hành lí , xe đạp tại các ga Hà Nội, Long Biên, Gia lâm, nhận vân chuyển xe máy tại ga Hà Nội , Gia Lâm về Hải Phòng . Hàng ngày chạy tại ga Long Biên. , ngày thứ 7, CN hàng tuần, Lễ, Tết tàu LP7 mới chạy từ ga Hà Nội, (Khi tàu LP7 chạy từ ga Hà Nội thì không nhận vận chuyển hành lí, xe đạp, xe máy tại Long Biên )
- Tàu LP7 nhận vận chuyển hành lí, xe đạp,tại các ga Long Biên, Gia Lâm,Hải Dương ,nhận vận chuyển xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng .

1-1 of 1