Hành khách đi tàu SNT1/2, SQN1/2, SPT1/2 không cần vé
Kể từ ngày 20/6/2011 Công ty du lịch Đường sắt Việt Nam tiếp tục áp dụng thêm phương thức đi tàu bằng "Phiếu đặt chỗ" cho khách hàng đi các đôi tàu: SNT1, SNT2, SQN1, SQN2, SPT1, SPT2.

Cụ thể như sau:
1. Đặt chỗ thành công qua website www.duongsatvietnam.com

2. Thanh toán tiền vé tại các điểm giao dịch hoặc máy ATM của hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Vào website www.vetau.com.vn để in lại "Phiếu đặt chỗ", lúc này phiếu đặt chỗ có trạng thái "Đã thanh toán". Khách hàng có thể sử dụng Phiếu đặt chỗ này để đi tàu thay vì ra ga lấy vé.

4. Khi đi tàu, hành khách phải mang theo giấy tờ tùy thân.