Thông tin‎ > ‎

Quy định trả vé đổi vé quy định giảm giá vé tập thể

đăng 07:41, 27 thg 6, 2014 bởi Duy Do Van   [ đã cập nhật 07:44, 27 thg 6, 2014 ]

I- QUY ĐỊNH GIẢM GIÁ VÉ TẬP THỂ:

1. Trong thời gian từ ngày 17/6/2014 đến hết ngày 31/7/2014 và từ ngày 29/8/2014 đến hết ngày 03/9/2014 không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể.

2. Ngoài thời gian trên, hành khách mua vé tập thể từ 20 người trở lên được giảm giá với các mức giảm như sau (Trừ dịp nghỉ Tết Nguyên Đán và các dịp Lễ khác có quy định riêng):

+ Từ 20 đến 29 người: giảm 2% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng.       

+ Từ 30 đến 39 người: giảm 4% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng.

+ Từ 40 đến 49 người: giảm 8% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng.

+ Từ 50 người trở lên: giảm 10% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng.

3. Việc giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội áp dụng theo các quy định hiện hành.

II- QUY ĐỊNH TRẢ VÉ, ĐỔI VÉ:

1. Đổi vé:

Ngành Đường sắt không thu phí đổi vé nếu có đủ các điều kiện sau:

1.1. Thời gian đổi vé theo quy định 519/QĐ-ĐS  của Tổng công ty ĐSVN như sau (Dịp tết Nguyên đán hàng năm và những dịp nghỉ đặc biệt khác có quy định riêng):

+ Trước giờ tầu chạy 4 giờ đối với tàu nhanh chạy suốt (Tầu nhanh chạy suốt gồm các tầu Thống Nhất chạy suốt Bắc – Nam);

+ Trước giờ tầu chạy 2 giờ đối với tàu nhanh chạy suốt trong khu đoạn (Tầu nhanh chạy suốt khu đoạn gồm: Các tầu chạy nhanh trong khu đoạn mà phương thức bán vé theo phương án cố định chỗ cụ thể, số toa, số chỗ có ghi trên vé);

+ Trước giờ tầu chạy 30 phút  đối với tàu thường chạy trong khu đoạn (Tầu thường chạy trong khu đoạn gồm: Các loại tàu chạy trong khu đoạn mà phương thức bán vé không theo phương án cố định chỗ cụ thể, số toa, số chỗ không ghi trên vé).

+ Đối với vé tập thể: Được trả lại vé trước giờ tàu chạy tối thiểu 24 giờ.

+ Tầu Liên vận quốc tế: Được phép trả lại vé trước giờ tầu chạy 6 giờ (Đối với vé cá nhân), trước ngày tàu chạy 5 ngày (Đối với vé tập thể).

1.2. Đổi vé có cùng ga đi, ga đến;

1.3. Đổi vé một lần duy nhất;

1.4. Ngành Đường sắt bố trí được chỗ theo yêu cầu của hành khách;

2. Trả vé, đổi vé: (Trừ các trường hợp quy định tại mục 1 trên đây):

Áp dụng theo quy định 519/QĐ-ĐS  của Tổng công ty ĐSVN như sau:

  a. Loại tầu và thời hạn được phép trả lại vé thực hiện theo quy định tại khoản 1.1 trên đây.

b. Đối với vé cá nhân: Khi trả lại vé hành khách bị khấu trừ 10% tiền vé. Đối với tàu Liên vận quốc tế khi trả lại vé hành khách bị khấu trừ 20% tiền vé.

c. Đối với vé tập thể: Khấu trừ 20% tổng tiền vé.

d. Việc trả lại vé vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm và những dịp nghỉ đặc biệt khác có quy định riêng.