Đường sắt Việt Nam thông báo đến hành khách đi tàu giá vé tàu Thống Nhất năm 2013
(Áp dụng từ ngày 01/08/2013)

Ghi Chú

Tàu Thống Nhất

Tàu Địa Phương

SE2-....-SE16Sài Gòn - Hà NộiSQN2Sài Gòn - Quy Nhơn
TN4-...-TN20Sài Gòn - Hà NộiSE22Sài Gòn - Huế
SE1-....-SE15Hà Nội - Sài GònSQ2Sài Gòn - Quãng Ngãi
TN3-...-TN19Hà Nội - Sài GònSPT2 - PT4Sài Gòn - Phan Thiết
+ Tàu SE15/16 chạy từ Vinh - Sài Gòn -Vinh.SNT2Sài Gòn - Nha Trang
SQN1Quy Nhơn -Sài Gòn
SE21Huế - Sài Gòn
SQ1Quãng Ngãi - Sài Gòn
SPT1 - PT3Phan Thiết - Sài Gòn
SNT1Nha Trang - Sài Gòn

**********

Click vào mác tàu để xem giá vé

Giá vé tàu thực hiện từ 01/8/2013

*Giá vé tàu Thống Nhất

-Giá vé Tàu SE1/2 thực hiện từ 01/8/2013. Giá vé Tàu SE1/2 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013.

-Giá vé Tàu SE3/4 thực hiện từ 01/8/2013. Giá vé Tàu SE3/2 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013

-Giá vé Tàu SE5/6 thực hiện từ 01/8/2013. Giá vé Tàu SE5/2 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013

-Giá vé Tàu SE7/8 thực hiện từ 01/8/2013.Giá vé Tàu SE7/8 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013

-Giá vé Tàu TN1/2 thực hiện từ 01/8/2013. Giá vé Tàu TN1/2 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013

-Giá vé Tàu TN3/4 thực hiện từ 02/8/2013.Giá vé Tàu TN3/4 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013

*Giá vé tàu Địa Phương

-Giá vé Tàu SE21/22 thực hiện từ 01/8/2013. Giá vé Tàu SE21/22 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013

-Giá vé Tàu SQN1/2 thực hiện từ 01/8/2013. Giá vé Tàu SQN1/2 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013

-Giá vé Tàu SNT1/2SN3/4 thực hiện từ 01/8/2013. Giá vé Tàu SNT1/2;SN3/4 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013

-Giá vé Tàu SPT1/2PT3/4 thực hiện từ 01/8/2013. Giá vé Tàu SPT1/2PT3/4 thực hiện từ 30/8/2013 đến 03/9/2013

 

Giá vé tàu thực hiện từ 01/6/2013 đến 31/7/2013

*Giá vé tàu Thống Nhất

-Giá vé Tàu SE1/2 thực hiện từ 01/6/2013.

-Giá vé Tàu SE3/4 thực hiện từ 01/6/2013.

-Giá vé Tàu SE5/6 thực hiện từ 01/6/2013.

-Giá vé Tàu SE7/8 thực hiện từ 01/6/2013.

-Giá vé Tàu TN1/2 thực hiện từ 01/6/2013.

-Giá vé Tàu TN3/4 thực hiện từ 02/6/2013.

*Giá vé tàu Địa Phương

-Giá vé Tàu SE21/22 thực hiện từ 01/6/2013.

-Giá vé Tàu SQN1/2 thực hiện từ 01/6/2013.

-Giá vé Tàu SNT1/2SN3/4 thực hiện từ 01/6/2013.

-Giá vé Tàu SPT1/2PT3/4 thực hiện từ 01/6/2013.

 

*Giá vé tàu thực hiện từ 04/3 đến 31/5/2013

Giá vé Tàu SE1/2; SE7/8 thực hiện từ 04/3/2013.

Giá vé Tàu SE3/4 thực hiện từ 04/3/2013.

Giá vé Tàu SE5/6 thực hiện từ 04/3/2013.

Giá vé Tàu TN3/4TN5/6 thực hiện từ 04/3/2013.

Giá vé Tàu TN1/2 thực hiện từ 04/3/2013.

Giá vé Tàu SE21/22 thực hiện từ 04/3/2013.

Giá vé Tàu SQN1/2 thực hiện từ 04/3/2013.

Giá vé Tàu SNT1/2SN3/4 thực hiện từ 04/3/2013.

Giá vé Tàu SPT1/2PT3/4 thực hiện từ 04/3/2013.