Tin Trong Ngành‎ > ‎

Ban hành Quy định ưu đãi, miễn giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội

đăng 05:04, 20 thg 10, 2013 bởi Duy Do Van

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2008), Tổng công ty ĐSVN quy định các đối tượng chính sách xã hội được giảm giá vé theo loại chỗ và loại tàu sử dụng tương ứng (trừ tàu khách liên vận) đi trên các đoàn tàu khách trong thời gian từ 05/04/2008 đến 31/05/2008

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2008), Tổng công ty ĐSVN quy định các đối tượng chính sách xã hội được giảm giá vé theo loại chỗ và loại tàu sử dụng tương ứng (trừ tàu khách liên vận) đi trên các đoàn tàu khách trong thời gian từ 05/04/2008 đến 31/05/2008

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2008), Tổng công ty ĐSVN quy định các đối tượng chính sách xã hội được giảm giá vé theo loại chỗ và loại tàu sử dụng tương ứng (trừ tàu khách liên vận) đi trên các đoàn tàu khách trong thời gian từ 05/04/2008 đến 31/05/2008

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2008), Tổng công ty ĐSVN quy định các đối tượng chính sách xã hội được giảm giá vé theo loại chỗ và loại tàu sử dụng tương ứng (trừ tàu khách liên vận) đi trên các đoàn tàu khách trong thời gian từ 05/04/2008 đến 31/05/2008

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2008), Tổng công ty ĐSVN quy định các đối tượng chính sách xã hội được giảm giá vé theo loại chỗ và loại tàu sử dụng tương ứng (trừ tàu khách liên vận) đi trên các đoàn tàu khách trong thời gian từ 05/04/2008 đến 31/05/2008

Comments