Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến đường sắt Việt Nam vé tàu Thống Nhất, kể từ ngày 06/6/2013 ngoài các tàu khách chạy hàng ngày, Đường sắt Việt Nam cho chạy thường xuyên đôi tàu TN3/TN4 tuyến vé tàu Hà Nội - Sài Gòn:

Giờ tàu xuất phát ở các ga có đỗ đón trả khách như sau:

Tàu TN4: Sài Gòn - 15h45, Biên Hòa - 16h36,

Long Khánh -17h43, Bình Thuận - 19h27,

Tháp Chàm - 22h03, Nha Trang - 0h23, Diêu Trì - 4h27,

Quảng Ngãi - 7h37, Núi Thành - 8h20, Tam Kỳ - 9h09,

Đà Nẵng - 11h06, Lăng Cô - 12h52, Huế - 15h00,

Đông Hà - 16h30, Đồng Hới - 18h34, Đồng Lê - 20h23,

Hương Phố - 22h24, Yên Trung - 23h42, Vinh - 0h18,

Chợ Sy - 1h45, Minh Khôi - 3:37, Thanh Hóa - 4h03,

Bỉm Sơn - 4h43, Ninh Bình - 5h18, Nam Định - 5h52,

Phủ Lý - 6h29, đến Hà Nội - 8h10.

 

Tàu TN3: Hà Nội - 15h45, Phủ Lý - 16h51,

Nam Định - 17h35, Ninh Bình - 18h10, Bỉm Sơn - 18h49,

Thanh Hóa - 19h28, Minh Khôi - 19h53, Chợ Sy - 21h26,

Vinh - 22h27, Yên Trung - 23h12, Hương Phố - 0h28,

Đồng Lê - 1h33, Đồng Hới - 3h20, Đông Hà - 5h26,

Huế - 7h10, Lăng Cô - 8h28, Đà Nẵng - 10h01,

Tam Kỳ - 11h34, Núi Thành - 12h02, Quảng Ngãi - 12h56,

Diêu Trì - 16h05, Tuy Hòa - 20h20, Nha Trang - 23h12,

Tháp Chàm - 1h04, Bình Thuận - 4h03,

Long Khánh - 5h59, Biên Hòa - 8h00, đến Sài Gòn - 8h40.

Hành khách có thể tìm hiểu thông tin vé tàu Thống Nhất và mua vé trên website:www.duongsatvietnam.com hoặc qua các đại lý vé tàu hỏa thuộc ga Hà Nội quản lý