Tin Trong Ngành‎ > ‎

Cơ cấu ngành Đường Sắt Việt Nam

đăng 08:05, 28 thg 9, 2013 bởi Duy Do Van   [ đã cập nhật 08:05, 28 thg 9, 2013 ]
Đường Sắt Việt Nam - Ngày 6-4-1955, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có quyết định thành lập Tổng cục Đường sắt. Tổng cục do một Chủ nhiệm điều hành và có từ 3 đến 4 phó chủ nhiệm giúp việc. Các cơ quan bên dưới Tổng cục Đường sắt gồm 13 cục, ban, phòng, công ty: Cục kỹ thuật, Cục thi công, Cục Vật liệu, Cục Lương tài, Cục Chính trị, Phòng Kế hoạch, Ban vận tải, Ban kiểm tra, Ban y tế, Ban dịch vụ, Phòng hành chính, Cục khai thác, Ty công an…
Từ năm 1984, Tổng cục Đường sắt chuyển sang hoạt động như Liên hiệp các xí nghiệp đường sắt Việt Nam, đồng thời trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt. Với chức năng liên hiệp, Tổng cục đường sắt có các xí nghiệp thành viên là các nhà máy, công ty, xí nghiệp công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ. Tổng cục đường sắt có 5 công ty vận tải khu vực và các xí nghiệp chuyên ngành khu vực (đầu máy, toa xe, cầu đường, thông tin tín hiệu).
Từ 1-4-1989, ngành đường sắt Việt nam tiến hành công cuộc đổi mới. Tổng cục đường sắt được chuyển thành Liên hiệp Đường sắt Việt Nam (ĐSVN). Bên dưới Liên hiệp ĐSVN là 3 xí nghiệp liên hiệp vận tải và các đơn vị thành viên.
Từ tháng 7-2003, ĐSVN đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới: Tổng công ty ĐSVN. Tổng công ty ĐSVN bao gồm khối cơ quan Tổng công ty, 3 công ty vận tải ĐS, Trung tâm điều hành vận tải ĐS, Liên hợp Sức kéo ĐS, các công ty quản lý kết cấu hạ tầng ĐS; các công ty sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ - du lịch…
* Ngày 13-11-2009, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có Quyết định 1883/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN. Tiếp đó, ngày 25-6-2010, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 973/QĐ-TTg chuyển công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sơ hữu.
Cơ cấu tổ chức ĐSVN tại thời điểm hiện nay bao gồm:
-         Văn phòng ĐSVN;
-         Văn phòng ĐSVN tại Đà Nẵng;
-         Trung tâm Điều hành Giao thông vận tải ĐS;
-         Ban Quản lý kết cấu hạ tầng ĐS;
-         Liên hiệp sức kéo ĐS;
-         Công ty VTHK ĐS Hà Nội;
-         Công ty VTHK ĐS Sài Gòn;
-         Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa ĐS;
-         Công ty TNHH MTV In ĐS;
-         Xí nghiệp In ĐS Sài Gòn;
-         Trường Cao đẳng nghề ĐS;
-         Trung tâm y tế ĐS;
-         Báo ĐS;
-         Ban Quản lý dự án ĐS (RPMU);
-         Ban Quản lý dự án ĐS khu vực I;
-         Ban Quản lý dự án ĐS khu vực II;
-         Ban Quản lý dự án ĐS khu vực III;
-         Ban Quản lý dự án Nhà điều hành sản xuất, văn phòng cho thuê và chung cư 31 Láng Hạ - Hà Nội;
-         Ban quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê của ĐSVN tại 136 hàm Nghi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Các công ty con, công ty liên kết có cổ phần hoặc vốn góp của ĐSVN gồm:
1. Công ty chuyên làm nhiệm vụ công ích ĐS do ĐSVN nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm:
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Hà Hải;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Hà Thái;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Yên Lào;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Hà Lạng;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Vĩnh Phú;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Hà Ninh;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Thanh Hóa;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Nghệ Tĩnh;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Quảng Bình;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Bình Trị Thiên;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Nghĩa Bình;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Phú Khánh;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Thuận Hải;
- Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Sài Gòn;
- Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội;
- Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Bắc Giang;
- Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Vinh;
- Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Đà Nẵng;
- Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Sài Gòn.
2. Công ty con là công ty hạch toán độc lập do ĐSVN nắm giữ 100% vốn điều lệ: Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An.
3. Các công ty con là công ty cổ phần (CP), công ty TNHH 2 TV gồm:
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng GTVT;
- Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ĐS;
- Công ty CP Vật tư ĐS Đà Nẵng;
- Công ty CP Vật tư ĐS Sài Gòn;
- Công ty CP Đá Đồng Mỏ;
- Công ty CP Vận tải và thương mại ĐS;
- Công ty CP Toa xe Hải Phòng;
- Công ty CP Cơ khí ĐS Đà Nẵng;
- Công ty TNHH 2 TV Khách sạn Sài Gòn.
4. Các công ty liên kết gồm:
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng ĐS;
- Công ty CP Tổng công ty Công trình ĐS;
- Công ty CP Công trình 6;
- Công ty CP Công trình 2;
- Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3;
- Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1;
- Công ty CP Xây dựng công trình Đà Nẵng;
- Công ty CP Vĩnh Nguyên;
- Công ty CP Viễn thông tín hiệu ĐS;
- Công ty CP Xây lắp và cơ khí cầu đường;
- Công ty CP Vật liệu và xây dựng ĐS phía Nam;
- Công ty CP Đá Chu Lai;
- Công ty CP Đá Mỹ Trang;
- Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa;
- Công ty CP Dịch vụ vận tải ĐS;
- Công ty CP Dịch vụ du lịch ĐS Hà Nội;
- Công ty CP Dịch vụ vận tải ĐS khu vực 1;
- Công ty CP Khách sạn Hải Vân Nam.
 
KHỐI VẬN TẢI
Công ty Vận tải hành khách ĐS Hà Nội
Địa chỉ: 120 đường Lê Duẩn, Hà Nội, bao gồm các đơn vị:
-         Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội; địa chỉ: 01 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội.
-         Xí nghiệp sửa chữa toa xe Hà Nội; địa chỉ: 122 Lê Duẩn, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Yên Lào; địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, P. Hồng Hà, TP. Yên Bái.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Vĩnh Phú; địa chỉ: Phố Kiến Thiết, P. Bên Gót, TP. Việt Trì, tình Phú Thọ.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Hà Thái; địa chỉ: 89, tổ 13, thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Hà Quảng; địa chỉ: Khu Vĩnh Xuân, thị trấn Đông Triều, Quảng Ninh.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Hà Lạng; địa chỉ: 25 đường Xương Giang, TP. Bắc Giang.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Hà Hải; địa chỉ: 73 ngõ 2 đường Quan Thánh, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Hà Ninh; địa chỉ: 01 Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Thanh Hóa; địa chỉ: Số 48 đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Nghệ Tĩnh; địa chỉ: Số 25A đường Lệ Ninh, P. Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Quảng Bình; địa chỉ: Tiểu khu 4, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Quảng Trị - Thừa Thiên; địa chỉ: Số 21 Bùi Thị Xuân, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Hải Vân; địa chỉ: 238A Nguyễn Văn Cừ, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
-         Các ga từ Kim Liên (Đà Nẵng) trở ra phía Bắc.
* Công ty Vận tải hành khách ĐS Sài Gòn
Địa chỉ: 136 đường Hàm Nghi, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm các đơn vị:
-         Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn; địa chỉ: 540/45 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
-         Xí nghiệp Toa xe khách Đà Nẵng; địa chỉ: 83 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng; địa chỉ: K204/24 đường Hải Phòng, TP. Đà Nẵng.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Nghĩa Bình; địa chỉ: P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Phú Khánh; địa chỉ: 19 đường Thái Nguyên, TP. Nha Trang.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Thuận Hải; địa chỉ: 13 Minh Mạng, Đô Vinh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.
-         Xí nghiệp Vận tải ĐS Sài Gòn; địa chỉ: 1A đường Lê Lai, P.3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
-         Xí nghiệp Dịch vụ vận tải & Kinh doanh tổng hợp ĐS Sài Gòn; địa chỉ: 75 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Thành, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
-         Xí nghiệp Vận tải & Kinh doanh tổng hợp ĐS Sài Gòn; địa chỉ: 75 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Thành, Q1, TP. Hồ Chí Minh
-         Xí nghiệp Vận tải và Du lịch ĐS Đà Nẵng,; địa chỉ: 200A Hải Phòng, TP. Đà Nẵng.
-         Các ga từ Sài Gòn đến Đà Nẵng.
* Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa ĐS
Địa chỉ: 130 đường Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, bao gồm các đơn vị:
-         Xí nghiệp Vận dụng toa xe hàng Hà Nội; địa chỉ: 130 đường Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-         Xí nghiệp Vận dụng toa xe hàng Sài Gòn; địa chỉ: 1A Nguyễn Thông, Q3, TP. Hồ Chí Minh.
-         Xí nghiệp Toa xe Vinh; địa chỉ: số 7 Trần Bình Trọng, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An.
-         Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng; địa chỉ: 236 đường Hải Phòng, TP. Đà Nẵng.
-         Xí nghiệp Cơ khí xếp dỡ Sài Gòn; địa chỉ: số 2 - ga Sóng Thần, xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương.
-         Chi nhánh VTHH ĐS Sài Gòn, địa chỉ: 76 Nguyễn Phúc Liêm, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh.
-         Chi nhánh VTHH ĐS Đà Nẵng, địa chỉ: 83 Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng.
-         Chi nhánh VT Container Hà Nội, địa chỉ: 126 Lê Duẩn, Hà Nội.
-         Chi nhánh VTHH ĐS Hải Phòng, địa chỉ: 75 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng.
-         Chi nhánh VTHH ĐS Lào Cai, địa chỉ: Ga Lào Cai, đường Khánh Yên, P. Phố Mới, TP. Lào Cai.
-         Chi nhánh VTHH ĐS Đồng Đăng, địa chỉ: Thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn.
-         Chi nhánh VTHH ĐS Bỉm Sơn, địa chỉ: Ga Bỉm Sơn, P. Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
* Trung tâm Điều hành vận tải ĐS
Địa chỉ: 118 đường Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
LIÊN HIỆP SỨC KÉO ĐS
Địa chỉ: 551 đường Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội, bao gồm các đơn vị:
-         Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội; địa chỉ: 2D Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội.
-         Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên; địa chỉ: Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
-         Xí nghiệp Đầu máy Vinh; địa chỉ: Xã Đông Hưng, TP. Vinh, Nghệ An.
-         Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng; địa chỉ: 93 Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng.
-         Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn; địa chỉ: 540/21 Cách mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
-         Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, địa chỉ: 551 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội.
-         Xí nghiệp Cao su ĐS.
* CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN; PHÂN BAN CƠ SỞ HẠ TẦNG, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐS
-         Ban Quản lý các dự án ĐS (RPMU), địa chỉ: 107 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-         Ban Quản lý dự án ĐS khu vực 1, địa chỉ: 120 Lê Duẩn, Hà Nội.
-         Ban Quản lý dự án ĐS khu vực 2, địa chỉ: 83 Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng.
-         Ban Quản lý dự án ĐS khu vực 3, địa chỉ: 136 Hàm Nghi, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
-         Phân ban Quản lý CSHT ĐS khu vực 1, địa chỉ: 95 Lê Duẩn, Hà Nội.
-         Phân ban Quản lý CSHT ĐS khu vực 2, địa chỉ: 83 Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng.
-         Phân ban Quản lý CSHT ĐS khu vực 3, địa chỉ: 136 Hàm Nghi, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
-         Phân ban ATGT ĐS khu vực 1, địa chỉ: 120 Lê Duẩn, T.P Hà Nội.
-         Phân ban ATGT ĐS khu vực 2, địa chỉ: 83 Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng.
-         Phân ban Quản lý CSHT ĐS khu vực 3, địa chỉ: 136 Hàm Nghi, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
KHỐI QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐS
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Hà Hải, địa chỉ: Ngách 481/73 Ngọc Lâm, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Hà Lạng, địa chỉ: Số 6 Nguyễn Khắc Nhu, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Hà Thái, địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Vĩnh Phú, địa chỉ: Phố Kiến Thiết, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Yên Lào, địa chỉ: 99 Trần Hưng Đạo, P. Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Hà Ninh, địa chỉ: P. Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Thanh Hóa, địa chỉ: 46 đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Nghệ Tĩnh, địa chỉ: 27A Lệ Ninh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Quảng Bình, địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Bình Trị  Thiên, địa chỉ: số 18 Bảo Quốc, TP. Huế.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng, địa chỉ: 196 đường Hải Phòng, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Nghĩa Bình, địa chỉ: Số 2 Phó Đức Chính, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Phú Khánh, địa chỉ: Số 2 Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Thuận Hải, địa chỉ: số 15 đường Minh Mạng, P. Đô Vinh, T.X Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.
-         Công ty TNHH MTV Quản lý ĐS Sài Gòn, địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
-         Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, địa chỉ: Số 11A, Nguyễn Khuyến, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
-         Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Bắc Giang, địa chỉ: Số 6A, Nguyễn Khắc Nhu, P.Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
-         Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Vinh, địa chỉ: 25B đường Lệ Ninh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
-         Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Đà Nẵng, địa chỉ: 218 đường Hải Phòng, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
-         Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Sài Gòn, địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
KHỐI CÔNG NGHIỆP
-         Công ty CP Toa xe Hải Phòng, địa chỉ: 39 Lương Khánh Thiện, TP. Hải Phòng.
-         Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An, địa chỉ: Số 8 đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
-         Công ty CP Cơ khí ĐS Đà Nẵng, địa chỉ: 166 đường Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
-         Công ty CP Xây lắp và Cơ khí cầu đường, địa chỉ: 460 Trần Quý Cáp, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
-         Công ty CP Vật liệu Xây dựng ĐS phía Nam, địa chỉ: Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận.
-         Công ty CP đá Đồng Mỏ, địa chỉ: Thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
-         Công ty CP đá Chu Lai, địa chỉ: Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
-         Công ty CP đá Mỹ Trang, địa chỉ: Thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
KHỐI XÂY DỰNG CƠ BẢN
-         Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT, địa chỉ: 26/371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
-         Công ty CP Đầu tư và Xây dựng GTVT, địa chỉ: 17 Nguyễn Đình Chiểu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
-         Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu ĐS, địa chỉ: Ngõ 115 Định Công, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
-         Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1, địa chỉ: 152 Lê Duẩn, Hà Nội.
-         Công ty CP công trình 2, địa chỉ: 47 Thanh Sơn, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
-         Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3, địa chỉ: 136/1 Trần Phú, P.4, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.
-         Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội, địa chỉ: số 19, ngõ 2, phố Đại Từ, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
-         Công ty CP Xây dựng công trình Đà Nẵng, địa chỉ: 83 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
-         Công ty CP Vĩnh Nguyên, địa chỉ: Số 2 Hạc Thành, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hóa.
-         Công ty CP Công trình 6, địa chỉ: Tổ 36 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.
-         Công ty CP Tổng công ty Công trình ĐS, địa chỉ: số 9 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
-         Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ĐS, địa chỉ: Tầng 2, số 9 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
KHỐI TRƯỜNG HỌC, Y TẾ
-         Trường Cao đẳng nghề ĐS, địa chỉ: Số 2 phố Gia Quất, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội.
-         Trung tâm Y tế ĐS, địa chỉ: 23B Quáng Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
* KHỐI DỊCH VỤ - DU LỊCH - VẬT TƯ
-         Công ty CP Dịch vụ Vận tải ĐS, địa chỉ: 120 phố Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
-         Công ty CP Dịch vụ du lịch ĐS Hà Nội, địa chỉ: 142 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-         Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa, địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, T.P Hồ Chí Minh.
-         Công ty CP Vận tải và Thương Mại đường sắt, địa chỉ: 95-97 Lê Duẩn, Hà Nội.
-         Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị ĐS, địa chỉ: 132 Lê Duẩn, Hà Nội.
-         Công ty CP Vật tư ĐS Đà Nẵng, địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Cừ, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
-         Công ty CP Vật tư ĐS Sài Gòn, địa chỉ: 86 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
-         Công ty TNHH MTV In ĐS, địa chỉ: 126 Lê Duẩn, Hà Nội.
-         Công ty TNHH MTV In ĐS Sài Gòn, địa chỉ: 144 Trần Phú, P.4, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.
-         Công ty CP Hải Vân Nam, địa chỉ: 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
-         Công ty CP Dịch vụ ĐS khu vực 1, địa chỉ: 158 Lê Duẩn, Hà Nội.
-         Công ty TNHH 2TV Khách sạn Sài Gòn, địa chỉ: 80 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Comments