Đường sắt Việt NamDo nhu cu hành khách đi tàu thường tp trung trong các ngày t 21 đến 28 tháng Chp (t 21/01 đến 28/01/2014) Vì vy Đường sắt Việt Nam t chc nhn đătmua vé đi tàu tp th cho các tp th đt vé Tết Giáp Ng 2014 t ngày 01/9 đến hết ngày 20/9/2013
Đại lý vé tàu

Điu kin nhn mua vé tp th:

+ Tp th phi t 20 người tr lên đi cùng mác tàu, ngày đi, ga đi, ga đến và cùng mt đơn v. Các tp th không hi đ các điu kin trên, mua vé tàu tập thể sau khi cân đi nhu cu và kh năng đáp ng ca ngành Đường st.

 + Tp th khi đến đăng ký vé lp danh sách và bng tng hp theo mu ca ga (lp thành 03 b và tt c đu có đóng du, ký tên ca th trưởng đơn v), nếu có đăng ký lượt v yêu cu lp danh sách và có bn tng hp riêng.

+ Tp th đăng ký đi tàu đến ngày 11/02/2014 (ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Ng 2014) cho c lượt đi và lượt v (nếu có).

Ga Sài Gòn

   + Đi vi các tp th có s lượng t 50 người tr lên; tùy theo kh năng đáp ng thc tế ca ngành Đường st Việt Nam,Thông báo qua các đại lý vé tàu trước vi tp th s chia thành 02 đến 03 đoàn tàu, loi ghế ngi (giường nm) theo yêu cu có th là cng hoc mm; ngày đi - v ca tp th có th  lch so vi yêu cu t 01 đến 03 ngày, mt s ga đến có th không đáp ng được theo yêu cu (do phương án bán vé đến các ga này ít), …

Lưu ý:

Các quy đnh v giá vé, kế hoch chy tàu, quy đnh v thi gian cao đim, thi gian và các ga đến phi ghi s Chng minh nhân dân trên vé, bán vé chuyn đi giường tng 1 thành ghế, bán ghế ph, vé không ch cho tr em có người ln đi cùng, các chế đ gim giá (nếu có), …

Kế hoạch chày tàu Tết giáp Ngọ 2014,thông tin các chương trình khuyến mại giá vé tàu sẽ được update trên hệ thống website của Duong sat  Viet Nam http://www.duongsatvietnam.com và thông báo tại ga để khách hành theo dõi .Hành khách đi tàu tập thể hoặc các cơ quan đơn v, các trường hc sp xếp cho CBCNV, sinh viên - hc sinh đi tàu sm hơn thi gian trên.