Tin Trong Ngành‎ > ‎

Điều chỉnh giờ tàu Thống Nhất, công tác bán vé tàu hỏa 2013

đăng 13:33, 5 thg 9, 2013 bởi Sapa Tourist   [ cập nhật 13:33, 5 thg 9, 2013 bởi Duy Do Van ]

Công ty VTHKĐS Hà Nội thông báo kể từ ngày 01/6/2013 giờ các tàu Thống Nhất và tàu Địa phương tuyến phía Nam thay đổi như sau:

I- ĐIỀU CHỈNH GIỜ TÀU TUYẾN THỐNG:

+ Tàu SE1 xuất phát tại Hà Nội lúc 19h00 đến Sài Gòn lúc 3h45; Tàu SE2 xuất phát tại Sài Gòn lúc 19h00 đến Hà Nội lúc 3h51.

+ Tàu SE3 xuất phát tại Hà Nội lúc 23h00 đến Sài Gòn lúc 4h30; Tàu SE4 xuất phát tại Sài Gòn lúc 23h00 đến Hà Nội lúc 4h30.

+ Tàu SE5 xuất phát tại Hà Nội lúc 9h00 đến Nha Trang lúc 11h13, đến Sài Gòn lúc 18h37; Tàu SE6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 9h00 đến Nha Trang lúc 16h30 đến Hà Nội lúc 19h26.

+ Tàu TN1 xuất phát tại Hà Nội lúc 13h15 đến Sài Gòn lúc 3h05; Tàu TN2 xuất phát tại Sài Gòn lúc 13h15 đến Hà Nội lúc 3h01.

+ Tàu SE19 xuất phát tại Hà Nội lúc 19h35 đến Đà Nẵng lúc 12h10; Tàu SE20 xuất phát tại Đà Nẵng lúc 15h00 đến Hà Nội lúc 8h30.

Tàu Thống Nhất

II- MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BÁN VÉ:

1- Tàu Thống Nhất:

- Các tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/6/2013 đến hết ngày 31/7/2013 mức khấu trừ khi trả vé, đổi vé là 30% tiền vé.

- Không áp dụng giảm giá cho hành khách mua vé tập thể đi tàu đối với tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/6 đến hết ngày 31/7/2013

2- Tàu Địa phương:

2.1. Quy định mức khấu trừ khi trả vé:

- Khấu trừ là 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các toa giường nằm điều hòa không khí của các tàu SP1/2, SP3/4, SP5/6, SP7/8, LC1/2 và các tàu lập thêm tuyến Lào Cai mà ngày tàu chạy thuộc các giai đoạn như sau:

+ Từ 0 giờ ngày 21/5/2013 đến hết ngày 03/9/2013,

+ Từ 0 giờ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 31/12/2013,

- Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với tàu SE19/20, SE23/24, NA1/2, NA3/4, QB1/2 chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/6/2013 đến hết ngày 31/8/2013.

2.2. Quy định bán vé giảm giá tập thể:

- Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu đối với tàu Địa phương (Trừ tàu SE19/20, SE23/24, NA1/2, NA3/4, QB1/2) chạy trong các giai đoạn:

+ Từ 0 giờ ngày 21/5/2013 đến hết ngày 03/9/2013,

+ Từ 0 giờ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 31/12/2013,

- Không áp dụng giảm giá cho hành khách mua vé tập thể đi tàu đối với tàu SE19/20, SE23/24, NA1/2, NA3/4, QB1/2 chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/6 đến hết ngày 31/8/2013.

III- MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ GIỜ TÀU HÀNH KHÁCH CẦN LƯU Ý:

+ Tàu SE5/6 trước đây xuất phát lúc 15h45, kể từ ngày 01/6/2013 tàu SE5/6 xuất phát tại Hà Nội, Sài Gòn lúc 9h00. Tàu SE5/6 có hành trình rất hợp lý đối với hành khách đi du lịch tại Nha Trang. Tàu SE5 (chiều Hà Nội - Nha Trang) đến Nha Trang lúc 11h13, tàu SE6 (chiều Nha Trang - Hà Nội) chạy tại Nha Trang lúc 16h30 và về đến Hà Nội lúc 19h26 ngày hôm sau.

+ Tàu TN1/2 trước đây xuất phát lúc 10h05, kể từ 01/6/2013 xuất phát tại Hà Nội, Sài Gòn lúc 13h15.

+ Kể từ ngày 01/6/2013 buổi sáng tại Hà Nội chỉ chạy 2 chuyến tàu Thống Nhất là SE7 chạy lúc 6h15 và SE5 chạy lúc 9h00; Buổi chiều chạy 1 chuyến là TN1 chạy lúc 13h15 và đến 7h00 buổi tối mới có các chuyến tàu tiếp theo.

Comments