Ngày 2.10, Cty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội đã tổ chức phương án bán vé  vận chuyển hành khách trong dịp Tết Giáp Ngọ - 2014. Theo đó sẽ không áp dụng giảm giá vé đối với tập thể đi tàu địa phương, ưu tiên bán vé cho sinh viên tại các trường CĐ, ĐH.
Ga Hà Nội bán vé tàu Tết
- Kể từ 7h30 ngày 1.10.2013,  ga Hà Nội bắt đầu bán vé tàu tết cho 5 đôi tàu Thống Nhất chính, chạy trong giai đoạn 1 (từ ngày 14.1.2014 – 19.1.2014; giai đoạn 2 sẽ triển khai từ 20 – 29.1; giai đoạn 3 từ 30.1 – 2.2.2014; giai đoạn 4 từ 3 – 15.2 và giai đoạn 5 từ 16 – 21.2.2014. Cũng từ 10.10.2013,  ga Hà Nội sẽ bán vé rộng rãi, khách có thể đến đăng ký mua vé trước tại ga Hà Nội hoặc các đại lý vé. Đặc biệt, ga cũng sẽ bố trí bán vé ngay tại các trường ĐH, CĐ để phục vụ sinh viên.

Tổng số chỗ đi tàu trước tết, từ 16 – 29.1.2014 (từ 16– 29 tháng chạp âm lịch) là 148.878 chỗ, chiều Sài Gòn – Hà Nội. Trong tổng số vé này, số vé có các ga từ Vinh – Hà Nội là 98.856 vé; từ Nha Trang – Đồng Hới là 50.022 vé.

Số chỗ đi tàu sau tết, từ 3.2 – 15.5.2014 (từ mùng 4– 16 tháng giêng) là 144.300 vé. Trong đó,  số vé từ Hà Nội – Sài Gòn là 55.000 vé, số vé còn lại dành cho các ga Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới đi suốt Sài Gòn. Ngoài ra, trong các ngày nghỉ tết vẫn sẽ chạy thường xuyên 5 đôi tàu.

Riêng với tàu địa phương: Thì tuyến Hà Nội – Lào Cai chạy thường xuyên 6 đôi tàu/ngày; tuyến Hà Nội – Hải Phòng chạy 4 đôi tàu/ngày; tuyến Hà Nội – Đồng Đăng chạy thường xuyên đôi tàu khách quốc tế và đôi tàu khách; tuyến Yên Viên – Hạ Long chạy 1 đôi/ngày; tuyến Gia Lâm – Quán Triều chạy 1 đôi/ngày. Và tổng số vé các tuyến tàu địa phương khoảng 9.100 vé/ngày. 

Về giá vé tàu tết năm 2014 sẽ tăng từ 2 – 10% so với tết năm 2013 và riêng giá vé giường nằm không tăng. Hành khách nên ra ga mua vé trước, tránh việc sát ngày mới đến mua, bởi khi đó sẽ  gặp  khó khăn, như không có giường nằm mà chỉ có ghế ngồi hoặc ghế phụ bán kèm.