15 ngày đầu tháng 7/2013 là cao điểm vận tải hè nên các chỉ tiêu vận chuyển hành khách (HK) tăng so với cùng kỳ 2012: HK đi tàu tăng 4,7%, HK.km tăng 3,4%, doanh thu HK tăng 15,9%. Mặc dù lượng khách đi tàu đông nhưng các đơn vị cơ bản đảm bảo chất lượng phục vụ HK.
Trong công tác vận chuyển hàng hóa, do nhu cầu của thị trường sụt giảm, các mặt hàng vận chuyển mất cân đối trên các tuyến gây khó khăn trong công tác điều hành, mặt khác các điểm thi công nhiều, phải giảm bớt các đôi tàu trên tuyến phía Tây nên sản lượng, doanh thu hàng hóa không hoàn thành kế hoạch và chỉ bằng 97,8% so với cùng kỳ 2012. Tỷ lệ tàu đi, đến đúng giờ đạt thấp, nhất là tàu Thống Nhất. Tình hình mất an toàn GTĐS diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn GTĐS do khách quan, số vụ sự cố tăng.
Hành khách trên tàu Thống Nhất

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 7 và thời gian tiếp theo, tại hội nghị giao ban vận tải qua hệ thống điện thoại truyền hình 3 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Phó Tổng giám đốc ĐSVN Phạm Công Trịnh - chủ trì hội nghị, đã yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn, sự cố GTVTĐS; đảm bảo chất lượng phục vụ HK, chủ hàng; tăng cường ứng trực, thường trực trong công tác phòng chống lụt bão…; trong đó khẩn trương rà soát lại việc thực hiện biểu đồ chạy tàu khách tuyến Thống Nhất để có điều chỉnh kịp thời, nâng cao tỷ lệ tàu đi, đến đúng giờ…