Tin Trong Ngành‎ > ‎

Dự án đường sắt trên cao Hà Nội

đăng 05:07, 20 thg 10, 2013 bởi Duy Do Van

Đường sắt trên cao Giáp Bát - Gia Lâm có tổng chiều dài khoảng 15,36km với 10,57km đi trên cao, phần còn lại là ĐS trên mặt đất. Dự án sẽ xây dựng mới 4 ga ĐS quốc gia (Ngọc Hồi, Giáp Bát, Hà Nội, Gia Lâm), đồng thời xây thêm 6 ga ĐS đô thị trên cao (Phương Liệt, Bạch Mai, Công viên Thống Nhất, Phùng Hưng)

Đường sắt trên cao Giáp Bát - Gia Lâm có tổng chiều dài khoảng 15,36km với 10,57km đi trên cao, phần còn lại là ĐS trên mặt đất. Dự án sẽ xây dựng mới 4 ga ĐS quốc gia (Ngọc Hồi, Giáp Bát, Hà Nội, Gia Lâm), đồng thời xây thêm 6 ga ĐS đô thị trên cao (Phương Liệt, Bạch Mai, Công viên Thống Nhất, Phùng Hưng)

Đường sắt trên cao Giáp Bát - Gia Lâm có tổng chiều dài khoảng 15,36km với 10,57km đi trên cao, phần còn lại là ĐS trên mặt đất. Dự án sẽ xây dựng mới 4 ga ĐS quốc gia (Ngọc Hồi, Giáp Bát, Hà Nội, Gia Lâm), đồng thời xây thêm 6 ga ĐS đô thị trên cao (Phương Liệt, Bạch Mai, Công viên Thống Nhất, Phùng Hưng)

Đường sắt trên cao Giáp Bát - Gia Lâm có tổng chiều dài khoảng 15,36km với 10,57km đi trên cao, phần còn lại là ĐS trên mặt đất. Dự án sẽ xây dựng mới 4 ga ĐS quốc gia (Ngọc Hồi, Giáp Bát, Hà Nội, Gia Lâm), đồng thời xây thêm 6 ga ĐS đô thị trên cao (Phương Liệt, Bạch Mai, Công viên Thống Nhất, Phùng Hưng)

Đường sắt trên cao Giáp Bát - Gia Lâm có tổng chiều dài khoảng 15,36km với 10,57km đi trên cao, phần còn lại là ĐS trên mặt đất. Dự án sẽ xây dựng mới 4 ga ĐS quốc gia (Ngọc Hồi, Giáp Bát, Hà Nội, Gia Lâm), đồng thời xây thêm 6 ga ĐS đô thị trên cao (Phương Liệt, Bạch Mai, Công viên Thống Nhất, Phùng Hưng)

Đường sắt trên cao Giáp Bát - Gia Lâm có tổng chiều dài khoảng 15,36km với 10,57km đi trên cao, phần còn lại là ĐS trên mặt đất. Dự án sẽ xây dựng mới 4 ga ĐS quốc gia (Ngọc Hồi, Giáp Bát, Hà Nội, Gia Lâm), đồng thời xây thêm 6 ga ĐS đô thị trên cao (Phương Liệt, Bạch Mai, Công viên Thống Nhất, Phùng Hưng)

Comments