Tin Trong Ngành‎ > ‎

GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ TÀU LC3/LC4 TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI LÀO CAI

đăng 05:53, 27 thg 10, 2013 bởi Duy Do Van

GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ TÀU LC3/LC4 TUYẾN HÀ NỘI - LÀO CAI

ĐƠN VỊ: 1000 ĐỒNG 

TÊN GA

 XE ĐẠP

XE ĐẠP

XE MÁY ĐIỆN

XE MÁY

 

HÀNG HÓA CÁC LOẠI

  

ĐIỆN

X.MÁY < 50cm3

Từ 50cm3 đến <125cm3

Từ 125cm3trở lên

(Chỉ áp dụng với tàu LC3)

20kg

30kg

50kg

GIA LÂM

10

10

 

 

 

10

10

10

YÊN VIÊN

10

10

 

 

 

10

10

10

ĐÔNG ANH

10

10

 

 

 

10

10

10

PHÚC YÊN

10

13

 

 

 

10

10

10

VĨNH YÊN

10

18

 

 

 

10

10

10

VIỆT TRÌ

10

24

40

42

57

10

10

10

TIÊN KIÊN

13

30

 

 

 

10

10

10

PHÚ THỌ

14

33

53

57

77

10

10

10

VŨ ẺN

17

40

 

 

 

10

10

11

ẤM THƯỢNG

19

44

 

 

 

10

10

12

YÊN BÁI

22

52

83

90

121

10

10

15

CỔ PHÚC

24

55

 

 

 

10

10

16

NGÒI HÓP

25

59

 

 

 

10

10

17

MẬU A

27

62

 

 

 

10

11

18

MẬU ĐÔNG

28

65

 

 

 

10

11

19

TRÁI HÚT

29

68

 

 

 

10

12

19

LÂM GIANG

30

70

 

 

 

10

12

20

LANG KHAY

31

73

 

 

 

10

12

21

LANG THÍP

32

76

 

 

 

10

13

22

BẢO HÀ

34

79

 

 

 

10

14

23

THÁI VĂN

35

83

 

 

 

10

14

23

CẦU NHÒ

36

85

 

 

 

10

14

24

PHỐ LU

37

88

140

151

203

10

15

25

LẠNG

38

90

 

 

 

10

15

26

THÁI NIÊN

39

93

 

 

 

11

16

26

LÀNG GIÀNG

40

95

 

 

 

11

16

27

LÀO CAI

42

98

157

170

228

11

17

28

Comments