Tin Trong Ngành‎ > ‎

Hướng dẫn thủ tục bán vé và đi tàu đối với các đối tượng được ưu đãi giảm giá

đăng 04:12, 26 thg 10, 2013 bởi Duy Do Van

1- Khi bán vé giảm giá cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng các ga căn cứ vảo giấy chứng nhận của Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và chứng minh thư nhân dân để bán vé. Khi đi trên tàu các tổ công tác trên tàu cùng căn cứ vào giấy tờ để kiểm tra. Nếu trường hợp không có chứng minh thư thì phải có giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã hoặc phường chứng nhận. Trường hợp đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng đi tập thể trên 50 người thì cũng chỉ giảm giá 90% như quy định trên.

2- Khi bán vé giảm giá cho thương binh không kể cấp hạng các ga căn cứ vào thẻ thương binh để bán vé. Khi đi trên tàu các tổ công tác trên tàu cũng căn cứ vào giấy tờ trên để kiểm tra.

3- Đối với các trường hợp quy định tại 2 điểm trên nếu có người đi kèm để phục vụ thì người đi kèm phải mua vé như hành khách đi tàu.

4- Đối với những người tàn tật mua vé giảm giá chỉ áp dụng cho học sinh các trường “khuyết tật”, trường “SOS”, khi học sinh của các trường này mua vé đi tàu chỉ cần xuất trình thẻ học sinh và giấy giới thiệu của nhà trường có ghi là trường khuyết tật, SOS..

5- Đối với trẻ em có độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi tròn khi mua vé ngồi cứng, ngồi mềm, nằm cứng, nằm mềm để đi tầu (không kể tàu Thống Nhất hay tàu địa phương) đếu được giảm giá 50% và được cấp 1 chỗ ngồi hoặc một giường nằm theo số tiền đã trả. Cách tính tiền vé để bán cho đối tượng trên nhà ga căn cứ vào bảng giá vé tính sãn chia đôi sau đó quy tròn . Trường hợp trẻ em có độ tuổi trên đi tập thể từ 50 người trở lên thì chỉ được miễn giảm 50% giá vé.

6- Người cao tuổi từ 65 trở lên, căn cứ vào chứng minh thư để bán vé miễn giảm.

7-Đối với học sinh , sinh viên khi mua vé giảm giá xuất trình thẻ học sinh và CMT  để mua vé và khi nhân viên của đường sắt kiểm tra vé

8-Đối với CBCNV ngành ĐS hiện đang công tác và đã nghỉ hưu khi mua vé xuất trình thẻ ưu đãi giảm giá và CMT .

9-Đối với hành khách mua vé  cần có giấy đề nghị mua vé và danh sách đi tàu tập thể  cơ quan ,đơn vị gửi cho  Đường sắt . Tổ chức đi  tàu tập thể  phải đi cùng chuyên tàu, cùng ga đi, có đại diện để giải quyết các vấn đề phát sinh suốt hành trình .

10- Tất cả các đối tượng mua vé giảm giá theo quy định trên khi đi tầu đều được hưởng chế độ bảo hiểm .

Comments