Tin Trong Ngành‎ > ‎

Kế hoạch chạu tàu tại ga Hà Nội

đăng 04:14, 1 thg 12, 2013 bởi Duy Do Van   [ đã cập nhật 04:21, 1 thg 12, 2013 ]

Hàng ngày tại ga Hà Nội có các chuyến tàu đi và đến như sau:

1- Tuyến phía Nam:

* Tuyến Hà Nội – Sài Gòn:

+ Các tàu đi từ Hà Nội đến Sài Gòn gồm: SE1, SE3, SE5, SE7, TN1.

+ Các tàu đi từ Sài Gòn về đến Hà Nội gồm: SE2, SE4, SE6, SE8, TN2.

* Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng:

+ Chiều Hà Nội – Đà Nẵng: SE19

+ Chiều Đà Nẵng – Hà Nội: SE20

* Tuyến Hà Nội – Vinh:

+ Chiều Hà Nội – Vinh: NA1, NA3.

+ Chiều Vinh – Hà Nội: NA2, NA4.

Tàu NA3/4 là tàu dự bị chỉ chạy thêm vào các ngày cao điểm, đông khách.

2- Tuyến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai:

+ Chiều Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai: SP1, SP3, SP7, LC1, LC3, YB1.

+ Chiều Lào Cai - Yên Bái - Hà Nội: SP2, SP4, SP8, LC2, LC4, YB2.

Các ngày đông khách, cuối tuần Đường sắt tổ chức chạy thêm đôi tàu SP5/6, LC7/8.

Tàu YB1/2 chỉ chạy từ Long Biên đến Yên Bái và ngược lại. Riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, Tết tàu YB1/2 xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội.

3- Tuyến Hà Nội - Hải Phòng:

+ Chiều Hà Nội - Hải Phòng: HP1, LP3, LP5, LP7 (LP3, LP5, LP7 chạy hàng ngày tại ga Long Biên. Riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, Tết tàu LP5, LP7 chạy tại ga Hà Nội).

+ Chiều Hải Phòng - Hà Nội: HP2, LP2, LP6, LP8 (LP2, LP6, LP8 hàng ngày về đến ga Long Biên là ga cuối cùng. Riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, Tết tàu LP6, LP8 về ga Hà Nội là ga cuối).

4- Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng:

+ Tàu ĐĐ3/4 hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Gia Lâm.

5- Tuyến Hà Nội – Quán Triều:

+ Chiều Hà Nội - Quán Triều: QT91 (Chạy hàng ngày tại ga Long Biên).

+ Chiều Quán Triều - Hà Nội: QT92 (Hàng ngày về đến ga Long Biên là ga cuối).

 Quý khách xem chi tiết hành trình các tàu, giờ tàu, giá vé tại mục “Thông tin giờ tàu” và “Thông tin giá vé”.

Lịch chạy tàu