Tin Trong Ngành‎ > ‎

Quy định mới về trả vé, đổi vé miễn phí và bán vé phục vụ hành khách Hè 2014

đăng 07:50, 27 thg 6, 2014 bởi Duy Do Van   [ cập nhật 19:21, 4 thg 8, 2015 bởi Hanoi Railways ]
Để nâng cao hiệu quả công tác bán vé đáp ứng nhu cầu của hành khách, Tổng Công ty ĐSVN quy định giảm giá vé tập thể và việc khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé tất cả các đoàn tàu khách thống nhất, địa phương.

- Giảm giá vé tập thể : Áp dụng theo quy định hiện hành. Riêng từ ngày 17/06/2014 đến ngày 31/07/2014 và từ ngày 29/08/2014 đến hết ngày 03/09/2014 không giảm giá vé tập thể.
- Trả vé, đổi vé : Áp dụng mức thu phí 10% tiền vé đối với vé cá nhân và bổ sung trường hợp đổi vé không thu phí.