Giảm giá vé tàu cho học sinh đi thi và nhập học

đăng 07:17, 27 thg 6, 2014 bởi Duy Do Van   [ cập nhật 02:18, 12 thg 8, 2015 bởi Hanoi Railways ]
Để tạo điều kiện cho học sinh đi thi và nhập học vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quy định:

1. Tất cả các học sinh đi thi, nhập học vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và thân nhân đi cùng đều được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách, cụ thể :
-  Mỗi giấy báo thi được mua 01 vé giảm giá và được mua thêm 01 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có) cho một lượt đi và một lượt về. Riêng giấy báo nhập học, học sinh được mua 01 vé giảm giá cho một lượt đi và được mua thêm 01 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có).
-  Điều kiện khi mua vé giảm giá và khi đi tàu, học sinh phải xuất trình :
+ Giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ học sinh) kèm theo giấy báo thi (đối với học sinh đi thi)
+ Giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ học sinh) kèm theo giấy báo nhập học (đối với học sinh nhập học)
2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 20/05/2014 đến hết ngày 31/10/2014