Vận chuyển

Giá cước vận chuyển hành lý tàu Thống Nhất

 • Giá cước hành lý tàu SP3/SP4 BẢNG GIÁ CƯỚC HÀNH LÝ TÀU SP3/SP4                                                                                                                                            Đơn vị: 1000 ĐồngTÊN GACỰ LY XE ĐẠP XE ĐẠPXE MÁYXE MÁY HÀNG HÓA CÁC LOẠI   ĐIỆNDưới ...
  Được đăng 19:28 11 thg 6, 2014 bởi Sapa Tourist
 • Giá cước hành lý tàu LC3/4 GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ TÀU LC3/LC4TUYẾN HÀ NỘI - LÀO CAI                                                                                                                        ĐƠN VỊ: 1000 ĐỒNG TÊN GA XE ĐẠPXE ĐẠPXE MÁY ĐIỆNXE MÁY HÀNG ...
  Được đăng 19:23 11 thg 6, 2014 bởi Sapa Tourist
 • Giá cước hành lý tàu NA1/NA2 GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ TÀU NA1/NA2 - TUYẾN HÀ NỘI - VINH                                                                                                                             ĐƠN VỊ: 1000 ĐỒNGGA ĐẾNCỰ LY XE ĐẠP XE ĐẠP ĐIỆNX.MÁY ĐIỆN VÀ ...
  Được đăng 19:19 11 thg 6, 2014 bởi Sapa Tourist
 • Giá cước hành lý tàu YB1/YB2 BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ TÀU YB1/YB2TUYẾN HÀ NỘI - YÊN BÁI                                                                                                 ĐƠN VỊ: 1000 ĐỒNGTÊN GA XE ĐẠP XE ĐẠP ĐIỆNXE MÁYHÀNG HÓA ...
  Được đăng 19:12 11 thg 6, 2014 bởi Sapa Tourist
 • Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt TRÍCH QUY ĐỊNH GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT(Áp dụng từ 0h00 ngày 01/6/2014) I- GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT ...
  Được đăng 02:13 19 thg 8, 2015 bởi Hanoi Railways
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 14. Xem nội dung khác »